دانلود کتاب چهار داستان

دانلود کتاب چهار داستان

دانلود کتاب چهار داستان

ویکتور ماری هوگو (Victor Hugo) بزرگ ترین چامه سرا قرن نوزدهم فرانسه و احتمالاً بزرگترین سراینــــده در دامنه ادبیات فرانسه و نیز داستان نویس، درام نویس و بنیادگذار مکتب رومانتیسم است. یادگارها او به بسیاری از اندیشه های سیاسی و هنری رایج در موعد خویش اشاره دارد که از برجسته ترین آنها می توان به بینوایان، گوژپشت نتردام، مردی که می خندد و شمار زیادی گردآور چامه غزل اشاره کرد. وی هم چنین چندین نمایش نامه نوشته است.
نام کتاب/رمان:چهار…