عوامل ايجاد تضاد با جمهوري اسلامي ايران در فرآيند سياست‌گذاري خارجي ايالات متحده آمريكا…

عوامل ايجاد تضاد با جمهوري اسلامي ايران در فرآيند سياست‌گذاري خارجي ايالات متحده آمريكا...

عوامل ايجاد تضاد با جمهوري اسلامي ايران در فرآيند سياست‌گذاري خارجي ايالات متحده آمريكا…

چکیده:
در بررسی تأثیر نیروها و عوامل تأثیرگذار بر سیاست­گذاری خارجی آمریکا به اثرگذاری اتاق­های فکر و مؤسسات پژوهشی می­رسیم، چرا که با توجه به سوال پژوهش، فرضیه ما در این تحقیق این بوده است که نقش اتاق­های فکردر اثرگذاری بر فرآیند سیاستگذاری خارجی آمريكا بر ضد ايران از اهمیت فوق­العاده برخوردار بوده است.با توجه به این امر در این پژوهش از بین مدل­ها و رهیافت­ موجود در سیاست­گذاری، به مدل مرحله­ای یا چرخه­ای…