سياستگذاري و مديريت پوشش در جمهوري اسلامي ايران از سال 1368 تا …1388

سياستگذاري و مديريت پوشش در جمهوري اسلامي ايران از سال 1368 تا …1388 چکيده: پوشش يكي از شئون انساني و زيرمجموعه‌هاي فرهنگ است که به خصوصيات متفاوت فردي و اجتماعي انسان مربوط مي‌شود. لباس به عنوان يک پديده فرهنگي قدمتي به اندازه زندگي بشر داشته و در سراسر زندگي انسان و تا هنگام مرگ همراه […]

عوامل ايجاد تضاد با جمهوري اسلامي ايران در فرآيند سياست‌گذاري خارجي ايالات متحده آمريكا…

عوامل ايجاد تضاد با جمهوري اسلامي ايران در فرآيند سياست‌گذاري خارجي ايالات متحده آمريكا… چکیده: در بررسی تأثیر نیروها و عوامل تأثیرگذار بر سیاست­گذاری خارجی آمریکا به اثرگذاری اتاق­های فکر و مؤسسات پژوهشی می­رسیم، چرا که با توجه به سوال پژوهش، فرضیه ما در این تحقیق این بوده است که نقش اتاق­های فکردر اثرگذاری بر […]

تاثير فناوري اطلاعات در توانمند سازي کارکنان راه آهن جمهوري اسلامي ايران

تاثير فناوري اطلاعات در توانمند سازي کارکنان راه آهن جمهوري اسلامي ايران 1- فهرست مطالب چکيده..1 فصل اول: کليات پژوهش مقدمه..4 1-1- بيان مسأله …5 1-2- اهميت تحقيق…. 9 1-3- پيشينه تحقيق…10 1-4- اهداف تحقيق…. 12 1-5- فرضيه هاي تحقيق…. 12 1-6- روش تحقيق…. 13 1-7- جامعه آماري….13 1-8- قلمرو موضوعي تحقيق… 14 1-9- قلمرو […]

رابطه كارآمدي دولت و امنيت ملي در جمهوري اسلامي ايران…

رابطه كارآمدي دولت و امنيت ملي در جمهوري اسلامي ايران… چکیده سیر تحولات اخیر جامعة بین‌المللی در سایه جهانی‌شدن همراه با گسترش مفاهیمی چون حقوق شهروندی و تأثیرگذاری آن بر محیط درونی جامعة ایران، ضرورت ارائه یک چارچوب نظری منسجم در فهم مقوله امنیت ملی ایران را معنادار می‌کند. این مقاله ضمن نقد نظریات مرسوم […]

راهبرد فرهنگي سياسي جمهوري اسلامي ايران با تاكيد بر گفتمان مهدويت…

راهبرد فرهنگي سياسي جمهوري اسلامي ايران با تاكيد بر گفتمان مهدويت… چکيده در ميان فرق و مذاهب مختلف اديان توحيدي و نگرش آن ها به پديده آخر الزمان، آنچه شيعه را از سايرين متمايز مي سازد باور اصيل اين مذهب به «آرمان مهدويت» است. آنچه در اين ميان بايد مورد توجه باشد، نسبتي است که […]

سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران در آسياي مركزي و قفقاز بعد از جنگ سرد…

سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران در آسياي مركزي و قفقاز بعد از جنگ سرد… چکیده : سیاست خارجی کشورها، تحت تاثیر مقدورات ملی و محذوریتهای بین المللی قرار دارد.در چنین حالتی سیاست خارجی ج.ا.ایران به عنوان یک بازیگر عاقل وبسیط در برابر چالشها و فرصتهای مختلفی قرار گرفته است.از جمله این چالشها ،بحرانهای منطقه ای […]